1. Cheap石當寶,百幾蚊條垃圾賣幾千蚊(仲成日洗腦話平嘢冇好,咁先比你賣咁貴?)

2. 講明係果條但收到貨變左第二樣cheap貨

3. 有人係其他討論區講過佢啲水晶有污糟嘢,更懷疑店長有養鬼仔

4. 態度出名好西好惡

5. IG好評自己作,大部分都一式一樣

6. Whatsapp同佢對質佢直頭唔覆扮忙,覆就勁惡死

7. IG、Facebook關閉所有留言功能唔比新人知佢啲衰嘢,唔比人留負評

可能係全港澳台最多好評嘅水晶店?
擺到明就可能係最多自己作好評嘅黑店啦!
唔好中伏呀新手們!

Categories: 黑店