Month: 七月 2012

形同詐騙的新高登247號舖,電腦黑店,貼錢買難受

形同詐騙的新高登247號舖,電腦黑店,貼錢買難受

上個月我個仔在YAHOO拍賣網BID左一部電腦,砌機黎,對方寫明全部零件係全新跟盒,有1-3年代理保養。 對方 […]

深水埗造傢俬的黑店 , 各位小心

深水埗造傢俬的黑店 <<裕發>>, 各位小心

一心唸住搵人造張有櫃的床, 行左好多間, 查詢過好多間, 最終係sspo搵左一間(本)以為盡責用心既店鋪, 點 […]