Month: 九月 2015

Hpx 手機維修課程

Hpx 手機維修課程

各位想學手機維修嘅朋友小心以上手機維修課程,此課程完全唔值16500元(最新價錢),完成課程出去連做學徒都無人 […]

小心黑商教鋼琴EC PiaXo

小心黑商教鋼琴EC PiaXo

喺網上見到佢哋速成流行鋼琴課程(20堂),我8月尾見到係150蚊/堂,3000/20堂。 打電話係個叫Ana嘅 […]

手機維修課程/手機維修/手機維修買賣先達黑店

手機維修課程/手機維修/手機維修買賣先達黑店

剛剛去了先達,原來手機標的價錢,很多是水貨價。當你買的時候,他會說没有此貨,最後你要多付錢才買到 !小心

工X會 手機維修課程 導師  SXm Ho

工X會 手機維修課程 導師 SXm Ho

工x會 手機維修課程 導師  Sxm Ho   我係hpc手機班第一階就係由呢位叫(Sxm Ho)既 […]

柴灣小西灣(寵X堂)

柴灣小西灣(寵X堂)

竟然有這樣不負責任、無理及荒謬的事情!事原我只是把我的小狗kaka 帶到柴灣小西灣(寵X堂)冲涼,之前已去了很 […]

淘寶黑店 慶怡數碼專營店 (庆怡数码专营店 天猫)

淘寶黑店 慶怡數碼專營店 (庆怡数码专营店 天猫)

這是最差的一次購物經驗

買了D99小霸王主機+400合一+29合一+218合一遊戲帶。

貨品寄到香港,賣家額外收40元,寄出前已千叮萬囑賣家請一定不要寄出壞貨,最後呢?我收到的是壞貨。聯絡賣家,店員說會承擔來回兩程運費,又說會問主管什麼的,說明天覆我。

明天再聯絡,口風改了,又把責任推給我,說要退回來,什麼會全數退,又試圖說服我再買下一部(多不切實際的建議?你已賣我一部壞的了,還想我再付錢再買一部?)

第三天,再聯絡,疑似另一店員口風強硬,明言不會退全數,說什麼運費是快遞公司收的,我也當然知道啊!但明明實際快遞單據上只是30元的運費,差距10元也不是重點,重點是我付額外的運費是為了買到好貨,在買前已跟店家說清楚不要寄壞,寄壞你們要承擔,最後就是不承擔,錢也不全退,我要求換貨,又跟我說不接受,因為承擔不了再寄香港的運費,承擔不了就可以,寄出壞貨也是理所當然?一點承擔也沒有的店家,虧是客擔,貴客自理。

再說,我寄回的運費比店家寄出的還要貴,而且我還要蝕了差價(因店家不全退)那差距比我重新買下一部差不多,我就不敢再光臨貴店了!

以為一切都該完了,沒想到店家寄出的400合一遊戲帶也是壞的。收到別家的小霸王主機,測試之前店家寄出的遊戲帶,400合一可以進入選單畫面,按入遊戲呆5秒左右就整個當機,每個遊戲也是這樣,唉!主機壞,遊戲帶也壞!祝其他買家沒我這麼倒楣!

淘寶黑店 慶怡數碼專營店

LE FEM.. B…的美容細鋪

LE FEM.. B…的美容細鋪

LA FEMME B…….這間店的確係咁,我現在的美容療程還未完.就狂sell cou […]

黑店 Amigx’ party ,千祈唔好去

黑店 Amigx’ party ,千祈唔好去

事原好朋友生日,諗住柴娃娃BOOK個party room慶祝, 上網搵到一間叫 Amigx’ pa […]

新高登1樓150號鋪 黑店賣壞野, 冇鋪頭名, 收據又冇

新高登1樓150號鋪 黑店賣壞野, 冇鋪頭名, 收據又冇

网上交易,

受害人 Ben 1233 講述 :

phone777 ,iphone666 等,果日约左系深水涉麦記同佢買一塊h61主板,點知返去個vga port 壞,即時whatsapp俾佢,因我之前行新高登,無意中知佢系150號老板,於是落去質问佢,佢就話我系網上買就没保養,。。。真系x佢老味,吾通系 dcfever上就可以賣壞板,。。。。

詳細情況:

http://www.dcfever.com/trading/view.php?itemID=3590683

問題: 新高登1樓150號,冇鋪頭名, 收據又冇 pc005500 (11)
[2015-09-06 12:54:42]
答案: 果日我落去質問佢,佢居然話叫我拿收據出來,無收據就吾系佢賣俾我。系dc買賣邊個會開收據,認真無頼。。。一時又話我過的2,3天,没保用,咩都由佢狗嗡 ben1233 (1)
2015-09-07 08:49:06

[呢間150號黑店]55363136, 94590055, 68858855, 97969795

 

條友 有另外一個分身   sonyericsson, 經常在 HKEPC 出沒 , 可能有很多分身
潛伏, 仲有條杏+橙 [唔記得佢id, 可能有其他人記得] 賣野 話自己 有實店, 測試物品要加收50, 一定係佢條撚人杏+橙
佢係Dcfever 一大堆馬甲分身
kellyk321  同一人

catcat0055  同一人

pct400

iphone777

panda1999

logioo

iphone666

westwood8838